Clownkurs 2010

Skratt från publiken

Clownen hittar hur han skall måla sin näsa

Rädd clown

"Det hörs nått"

"vad gör de där borta?"

Clownerna försöker att sätta sig

"Hur skall vi gå tillväga?"

Hela deltagarkåren