Studiegrupperna

Gruppindelning
för Hösten 2014

Måndag 17.00-19.00
Ungdomsgrupp avancerad
Ledare: Linnéa

 

Måndag 19.00-21.00
Improvisation
Ledare: Sirkka

 

Tisdag 16.30-18.00
Barnpjäs
Ledare: Elina

 

Tisdag 18.00-20.00
Spökvandring
Ledare: Linnéa

 

Onsdag 17.00-18.30
TRY-IT
Ledare: Josefine, Vilma, Filippa

 

Onsdag 18.30-20.30
The Loosers
Ledare: Sirkka

 

Torsdag 16.30-18.00

 

Torsdag 18.00-20.00
Spökvandring
Ledare Linnéa





 

 
 





 

 

 




 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Alla är välkomna till Teater Oliver