Studiegrupperna

Gruppindelning
för Hösten 2015

 
 

Måndag 19.00-21.00
 

Improvisationsgrupp
Ledare: Sirkka

 

 

Tisdag 16.30-18.00

Barnpjäsgrupp
Ledare: Elina & Alfred & Linnea

 

Tisdag 18-20

Snödrottningen
Ledare: Anna
Senare i höst tid: 17-19 Lokal: Trixteatern, sigurdsgatan 33

 

 

Onsdag 17.30-19.00

Try-it / Hög-mellanstadiegrupp

Ledare: Michelle

 

Onsdag 19.00-21.00

The Loosers
Ledare: Sirkka


 

 Torsdag 17.00-19.00

Snödrottningen
Ledare: Anna

 

-----------------------------------------------------  

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Alla är välkomna till Teater Oliver