Välkomna till Teater Oliver

prev next


Intresserad att vara med på Cityfestivalen den 28-30 juni
Vi kommer att vara med alla 3 dagar. Växhuståget och samarbete med gatumusikanterna. Vi kommer att repa minst 2 ggr (tiden är inte satt men ca kl.13:00-14:00) och tillsammans med musikerna. Vi kommer att hålla till i Vasaparken.
Bra om man kan alla dagar, men minst 2 dagar ska du kunna.
Maila: info@teateroliver.se .
Märk mailet "Cityfestivalen" namn och mobilnr.
Vi behöver veta senast april vilka som är intresserade.