Aktuella föreställningar och EventTeater Olivers grupp Kollektivet har under vårterminen skrivit monologer, alla hur utgått från låten Somliga Går Med Trasiga Skor av Cornelis Vreeswijk. Alla utgick från samma sak men kom fram till väldigt olika resultat - kom och se 6 monologer skrivna av unga skådespelare som handlar om allt från religion till frågor om frihet till döden!2020 ser vi:

  • Mellangruppen, Unggruppen och några från Barngruppen spelar in manus för att sen spela upp som Radioteater. Mer info kommer.