Aktuella föreställningar och Event


Till hösten kommer ALLA föreställningarna - Mellangruppen, Ung gruppen, Prov-i-gång som nu heter Emojis, ev barngruppen, "Hopp" som spelas 2 ggr på den stora Kavalkaden i stora teatersalen den 7 december. 


Så lägg datumet på minnet! 


Även att se våra events och performances - Kulturnatten den 14/9 samt Halloween den 19/10 som spelas upp 2 ggr. Det vill ni inte missa!