Vision

Teater Oliver ska vara en förening som verkar för alla som vill prova på och utvecklas inom teaterkonsten i Västerås med omnejd ska få en möjlighet till det.

Teater Oliver ska vara en förening som står för alla människors lika värde, demokrati,
solidaritet och öppenhet för nya idéer samt lägger vikt vid hållbar utveckling med
avseende på miljö.

Vårt arbete ska bygga på engagemang, glädje, inspiration, trygghet, respekt och
konstnärlig frihet; för medlemmar, ledare, anställda, styrelse samt fristående grupper.
Vilket syftar till att ge förutsättningar för utveckling inom scenkonstens alla former.

Vi ska värna våra medlemmars individualitet i ett prestigelöst skapande, där var och en
får utvecklas i sin egen takt.

Vi väljer inriktning utifrån våra medlemmars önskemål och vill även engagera
stödmedlemmar, föräldrar och syskon för att kunna åstadkomma så mycket som möjligt
inom ramarna för vår ideella verksamhet.

Vi ska vara en önskad partner för andra kulturutövare, sponsorer och övriga samarbetspartners.

Teater Oliver
Växhuset
722 14 Västerås
info@teateroliver.se

Org nr 878 002-4058
Pg nr 161 1511-5